Dielac Grow Plus 2+, 2-10 tuổi, 850g

345.000₫

Tặng 1 PQT mua thời trang đồ chơi Con Cưng trị giá 50.000 đồng khi mua 2 lon Dielac GrowPlus từ 340.000 đồng (Không áp dụng cho sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi)

345.000₫

Tặng 1 PQT mua thời trang đồ chơi Con Cưng trị giá 200.000đ khi mua 3 lon Dielac GrowPlus từ 1.035.000 đồng (Không áp dụng cho sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi)

1.035.000₫

Sản phẩm dinh dưỡng Dielac Grow Plus tổ yến 3+ 850g (trên 3 tuổi)

355.000₫

Tặng 1 PQT mua thời trang đồ chơi Con Cưng trị giá 50.000 đồng khi mua 2 lon Dielac GrowPlus từ 340.000 đồng (Không áp dụng cho sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi)

355.000₫

Tặng 1 PQT mua thời trang đồ chơi Con Cưng trị giá 200.000đ khi mua 3 lon Dielac GrowPlus từ 1.035.000 đồng (Không áp dụng cho sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi)

1.065.000₫

Sữa Dielac Alpha Gold IQ 2 900g (6-12 tháng)

295.000₫

Sữa Dielac Alpha Gold IQ 3 900g (1-2 tuổi)

265.000₫

Dielac Alpha Gold IQ 2, 800g

309.000₫

Sữa Dielac Alpha Gold IQ 1 900g (0-6 tháng)

299.000₫

Dielac Alpha Gold IQ 1, 800g

319.000₫

Dielac Grow Plus 1+, 1-2 tuổi, 850g

309.000₫

Dielac Alpha Gold IQ 3, 850g

275.000₫

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác