DANH MỤC SẢN PHẨM
SIÊU TỐC 1H, QUÀ BAO LA - FLOATING 1 7085
SIÊU TỐC 1H, QUÀ BAO LA - FLOATING 2 7086

Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

295.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

590.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size XL 38 miếng (12-17kg)

885.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

295.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

590.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size L 44 miếng (9-14kg)

885.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

295.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

590.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 26 miếng (13-25kg)

885.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

295.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

590.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size M 64 miếng (6-11kg)

885.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

295.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

590.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size L 54 miếng (9-14kg)

885.000₫
Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

295.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

590.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

590.000₫
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

590.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.475.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.180.000₫
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

295.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size S 72 miếng (4-8kg)

590.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Genki size M 32 miếng (7-10kg)

175.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.225.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.400.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.400.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 Gói Bỉm tã quần Genki size M 32 miếng (7-10kg)

350.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

175.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

350.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.400.000₫
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

350.000₫
CHỌN MUA

Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)

350.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.400.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.225.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

350.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Genki size Newborn 44 miếng (dưới 5kg)

525.000₫
Tặng Chăn bông cho bé khi mua 2 gói tã sơ sinh Genki (size NB/S)
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Genki size L 30 miếng (9-14kg)

225.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng

1.125.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.575.000₫
CHỌN MUA

Tặng Ghế ăn dặm kiêm bập bênh khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.400.000 đồng

1.575.000₫
CHỌN MUA

Combo 2 Gói Bỉm tã quần Genki size L 30 miếng (9-14kg)

450.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size L 30 miếng (9-14kg)

675.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 18 miếng (13-25kg)

450.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Genki size XXL 18 miếng (13-25kg)

675.000₫
Tặng Ghế sofa tuần lộc khi mua đơn hàng tã Genki giá trị từ 1.100.000 đồng
CHỌN MUA

Genki

Genki là thương hiệu mới nhất thuộc Tập đoàn Oji Nepia – Một trong những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong ngành công nghiệp giấy Nhật Bản. Oji Nepia được thành lập từ 1873 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất không chỉ tại Nhật Bản trên toàn thế giới. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, Oji Nepia là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp giấy của thế giới. 

Nhờ lợi thế hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất giấy, Tập đoàn Oji Nepia đã cho ra ra đời thương hiệu tã Genki với những tính năng vượt trội:

  • Bề mặt tã siêu mềm mịn nhờ chất liệu sợi đặc biệt do chính Oji Nepia nghiên cứu và phát triển
  • Tốc độ thấm hút cực nhanh, bề mặt siêu thoáng khí nhờ hệ thống rãnh kép độc đáo
  • Đai co giãn quanh hông giúp tã luôn vừa khít với bé kể cả khi bé vận động mạnh 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Genki lớn nhất tại Việt Nam"

 

Các sản phẩm Genki đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#