BD GENKI T10.22 - TOP BANNER 9453
Tất Cả Sản Phẩm

Bỉm tã quần Merries size XL 38 miếng (12-22kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%
Còn 132 sp

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã quần Merries size XXL 26 miếng (15-28kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã quần Merries size L 44 miếng (9-14kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã quần Merries size M 58 miếng (6-11kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã dán Merries size L 54 miếng (9-14kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã dán Merries size XL 44 miếng (12-20kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã dán Merries size M 64 miếng (6-11kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã dán Merries size S 82 miếng (4-8kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Bỉm tã dán Merries size Newborn 90 miếng (dưới 5kg)

339.000₫ 379.000₫ -11%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.137.000₫

Tã dán Merries cộng miếng (Newborn, dưới 5kg, 90 + 6 miếng)

345.000₫ 385.000₫ -10%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.155.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.155.000₫

Tã quần Merries Ultra Jumbo (XXL, 32 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tã quần Merries Ultra Jumbo (XL, 50 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tã quần Merries Ultra Jumbo (L, 9-14kg, 56 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Bỉm tã dán Merries 1st Premium (XS, dưới 5kg, 66 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Bỉm tã dán Merries 1st Premium (M, 6-11kg, 48 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Bỉm tã dán Merries 1st Premium (S, 4-8kg, 60 miếng)

390.000₫ 430.000₫ -9%

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Tặng thùng đồ chơi / Combo nón và dù/ Balo thỏ khi mua đơn hàng tã Merries từ 1.000.000 đồng (Không áp dụng cho thùng Merries Sakura)

1.290.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (XL, 12-22kg, 24 miếng)

1.320.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (XL, 12-22kg, 24 miếng)

1.320.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (L, 9-14kg, 27 miếng)

1.320.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (L, 9-14kg, 27 miếng)

1.320.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (M, 6-11kg, 33 miếng)

1.320.000₫

Thùng 6 Bỉm Tã Quần Merries Sakura (M, 6-11kg, 33 miếng)

1.320.000₫

Merries

Merries là nhãn hiệu tã cao cấp thuộc tập đoàn KAO Nhật Bản, ra đời vào năm 1983. Merries là nhãn hiệu tã cho bé chiếm thị phần cao nhất tại Nhật Bản theo tổng giá trị bán ra, dựa theo số liệu khảo sát thị trường SRI của INTAGE Inc., Nhật Bản.

 

 

Năm 1887, tập đoàn KAO được thành lập bởi Tomiro Nagase, chuyên phát triển kinh doanh các dòng sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng bao gồm: các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da và tóc, chăm sóc sức khỏe con người, các sản phẩm chăm sóc vệ sinh phụ nữ và trẻ em, sản phẩm vệ sinh nhà cửa bao gồm bột giặt và các chất tẩy rửa gia dụng…

 

Chứng nhận vả giải thưởng

Merries vinh dự được nhận giải thưởng danh giá - Thiết kế xuất sắc nhất. Đây là chương trình duy nhất tại Nhật Bản nhằm đánh giá, đề xuất các mẫu thiết kế. Không chỉ bình chọn về các thiết kế đẹp, mà giải thưởng này còn bình chọn cho các thiết kế phục vụ cho sự phát triển phong phú của đời sống xã hội, đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp. 

 

Phương châm

Nhãn hiệu tã Merries với phương châm luôn tận tâm phấn đấu vì sự hài lòng của khách hàng và làm phong phú cuộc sống của con người trên toàn thế giới, thông qua cam kết Yoki – Monozukuri (mang đến những sản phẩm có giá trị tuyệt hảo) được hình thành từ quan điểm của khách hàng và người tiêu dùng.

 

Những sản phẩm bỉm tã Merries được nhập khẩu qua công ty KAO Việt Nam luôn được kiểm nghiệm nghiêm ngặt về chất lượng và hạn sử dụng, không những từ khâu sản xuất, vận chuyển, mà còn ở khâu bán hàng để đảm bảo mang tới sản phẩm tốt nhất dành cho các bé yêu.

 

Công nghệ nổi bật của tã giấy Merries 

Hệ thống lõi hút kép siêu thấm

hệ thống lõi hút kép siêu thấm có khả năng hấp thụ tới một lượng lớn nước tiểu gấp 50 lần trọng lượng của chính nó một cách nhanh chóng, và biến nước tiểu thành một kết cấu dưới dạng kết dính... Nhờ đó, sẽ không còn lo ngại chất lỏng sẽ bị tràn ngược lên bề mặt kể cả khi có một lực đè lên nó.


Lớp màng siêu thoáng khí

Tã Merries với bề mặt được làm bằng bông mềm, ở bên ngoài là một "lớp màng đáy không thấm nước" có nhiệm vụ giúp chống tràn, bảo vệ bé khỏi bị mẩn đỏ vùng mông. 

 

Bề mặt tiếp xúc xốp mịn, êm dị

Bề mặt tiếp xúc điểm xốp mịn là thiết kế độc đáo được tập đoàn KAO nghiên cứu kỹ lưỡng để cho ra những sản phẩm tã Merries êm dịu cho bé yêu. Bề mặt tiếp xúc điểm xốp mịn có trên tã Merries giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc với da bé cho da bé được thông thoáng. 

 


Các sản phẩm Merries đang kinh doanh tại Con Cưng

    Xem thêm
    Thu gọn

    Thêm vào giỏ hàng thành công

    x 1 = 115.000₫
    XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác