2,109,630,000 ĐỒNG
Đã đạt mục tiêu 1 tỷ đồng
211%
210,963 Bộ sách đã bán ra
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
DANH SÁCH NGƯỜI ỦNG HỘ BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
173460. Cuc Vo ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 7 giờ trước
173459. Chị Tiên ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173458. Chị Thủy ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173457. Chị Huệ ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173456. Chị Hiền ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173455. Chị Giang ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173454. Chị HẰNG ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173453. Chị Tiên ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173452. Anh Tâm ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
173451. Anh Điiền ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 8 giờ trước
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#