2,144,180,000 ĐỒNG
Đã đạt mục tiêu 1 tỷ đồng
214%
214,418 Bộ sách đã bán ra
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
DANH SÁCH NGƯỜI ỦNG HỘ BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
176884. Trung Hiếu ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 ngày trước
176883. nguyễn Quyên ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 21 ngày trước
176882. Nguyễn Nhung ủng hộ 2 bộ sách, tương ứng với 20,000 đồng 29 ngày trước
176881. vo thị yến ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 1 tháng trước
176880. Phan Thi Phuong Sen ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 1 tháng trước
176879. Nguyễn Hoàng Thảo Vy ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 tháng trước
176878. phùng thuý an ủng hộ 0 bộ sách, tương ứng với 0 đồng 3 tháng trước
176877. Phạm Linh ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 4 tháng trước
176876. Kim Ngan ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 4 tháng trước
176875. Nguyễn Quốc Tú ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 4 tháng trước
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#