mua sữa Nan du lịch thụy sĩ mua sữa Nan du lịch thụy sĩ

5 4 36 0

0

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5

1 Chị Phụng Giải nhì 0385 561 xxx 197OV1018000330 Quảng Bình

2 Chị Hằng Giải nhì 0919 138 xxx 271OV1018000450 Đồng Nai

3 Anh Quý Giải ba 0915 782 xxx 092OV1018000840 Đồng Nai

4 Anh Ti Giải ba 0906 070 xxx 232OV1018001545 Bình Dương

5 CHỊ HUYÊN Giải ba 0962 686 xxx 126OV1018000256 TP Hồ Chí Minh

6 Chị Quyên Giải ba 0355 288 xxx 377OS18110437213786 Long An

7 Chị Hương Giải ba 0815 112 xxx 313OS18111129345050 Long An

8 Chị Linh Giải ba 0907 926 xxx 091OV1018000827 Cần Thơ

9 Chị Tuyền Giải ba 0917 446 xxx 129OS18110359738973 Hồ Chí Minh

10 Chị Kiều Giải ba 0974 537 xxx 161OV1018001541 TP Hồ Chí Minh

11 Chị Hoa Giải ba 0916 433 xxx 243OV0918001048 An Giang

12 Chị Thảo Giải ba 0931 888 xxx 053OV1018001549 TP Hồ Chí Minh

13 Chị Trang Giải ba 0917 820 xxx 131OV1018000341 Bình Phước

14 Anhị Nghiệp Giải ba 0966 131 xxx 284OV1018001457 TP Hồ Chí Minh

15 Anh Hoàng Giải ba 01 628 124 xxx 206OV1018000054 Đồng Nai

16 Chị Thủy Giải ba 0988 434 xxx 226OV1018000346 TP Hồ Chí Minh

17 Anh Lăng Giải ba 0788 880 xxx 305OV1018001678 Đồng Tháp

18 Chị Vy Giải ba 0908 321 xxx 323OV0918000918 TP Hồ Chí Minh

19 Chị Tuyền Giải ba 01 686 575 xxx 209OV0918001880 TP Hồ Chí Minh

20 Chị Thuần Giải ba 0983 911 xxx 048OV1018000783 TP Hồ Chí Minh

21 Chị Trinh Giải ba 0932 660 xxx 323OV1018000767 TP Hồ Chí Minh

22 Chị Ngọc Hương Giải ba 0983 573 xxx 402OV1018001700 Sóc Trăng

23 Chị Nhung Giải ba 0944 261 xxx 280OV1018001162 Kiên Giang

24 Chị Hòa Giải ba 0903 144 xxx 328OV1018000157 TP Hồ Chí Minh

25 Chị Thư Giải ba 0937 611 xxx 322OS18110551953110 Bình Thuận

26 Chị Lợi Giải ba 0934 106 xxx 090OV0918002307 Bình Dương

27 Chị Trang Giải ba 0968 046 xxx 368OV0918000401 Đắk Lắk

28 Cô Hằng Giải ba 0908 646 xxx 212OV1018002942 Bình Dương

29 Anh Hoàng Giải ba 0947 132 xxx 198OV1018001385 Quảng Bình

30 Chị Thúy Giải ba 0903 380 xxx 174OV1018000561 TP Hồ Chí Minh

31 Chị Ngọc Giải ba 0948 741 xxx 169OS18110673810300 Hồ Chí Minh

32 Chị Yến Giải ba 0985 975 xxx 039OV1018000426 TP Hồ Chí Minh

33 Chị Nghi Giải ba 0902 879 xxx 054OV1018000192 TP Hồ Chí Minh

34 Anh Vinh Giải ba 0907 655 xxx 118OS18110560404260 Bình Dương

35 Anh Hoàng Giải ba 0949 199 xxx 286OV1018000732 Đồng Tháp

36 Chị Hương Giải ba 0911 597 xxx 386OV1018000039 Cà Mau

37 Chị Thanh Giải ba 0988 182 xxx 212OV1018000196 Bình Dương

38 Anh Tùng Giải ba 0917 283 xxx 208OS18110864795413 Đồng Nai

39 Chị Huế Giải ba 0933 208 xxx 104OV1018001685 An Giang

40 Chị Mỹ Giải ba 0985 566 xxx 148OS18110862682950 Hồ Chí Minh

41 C Út Giải ba 0905 450 xxx 099OV0918000987 Đà Nẵng

42 Chị Nguyệt Giải ba 0797 550 xxx 301OV1018000774 Long An

43 Chị Thanh Giải ba 0905 321 xxx 079OV1018001821 TP Hồ Chí Minh

44 Chị Hằng Giải ba 0908 381 xxx 362OV1018000987 TP Hồ Chí Minh

45 Chị Thủy Giải ba 0937 212 xxx 156OS18110862088363 Hồ Chí Minh

46 Anh Ngọc Giải ba 0934 941 xxx 174OV1018001231 TP Hồ Chí Minh

47 Chị Thùy Giải ba 0938 699 xxx 179OV1018002114 TP Hồ Chí Minh

48 Chị Hằng Giải ba 0919 006 xxx 110OV1018002698 Tây Ninh

49 Chị Thuỳ Giải ba 0383 955 xxx 103OS18111141061493 Đắk Lắk

50 Chị Nhạn Giải ba 0912 483 xxx 198OV0918001399 Quảng Bình

51 Chị Thảo Giải ba 0902 515 xxx 129OV0918002317 TP Hồ Chí Minh

52 Cô Hồng Giải ba 0907 630 xxx 127OV1018002181 Tây Ninh

53 Anh Trường Giải ba 0983 388 xxx 039OS18110831990130 Hồ Chí Minh

54 Chị Vy Giải ba 0702 339 xxx 161OV1018000981 TP Hồ Chí Minh

55 Chị Hòa Giải ba 0932 545 xxx 040OV1018000818 TP Hồ Chí Minh

56 Chị Quỳnh Giải ba 0912 608 xxx 203OV1018000217 Thừa Thiên-Huế

57 Chị Tuyền Giải ba 0909 013 xxx 079OS18110173608870 Hồ Chí Minh

58 Chị Nga Giải ba 0919 075 xxx 155OV1018001546 TP Hồ Chí Minh

59 Anh Hiếu Giải ba 0933 675 xxx 095OV1018000506 Đồng Nai

60 CHỊ LY Giải ba 0379 880 xxx 332OV1018001058 Bình Thuận

61 Anh Lăng Giải ba 0788 880 xxx 305OV1018001677 Đồng Tháp

62 Chị Trâm Giải ba 0966 603 xxx 173OV1018002273 TP Hồ Chí Minh

63 Chị Hương Giải ba 0987 876 xxx 039OV1018000716 TP Hồ Chí Minh

64 Chị Ngân Giải ba 0982 267 xxx 121OV1018002156 Bình Thuận

65 Chị Khanh Giải ba 0703 974 xxx 085OS18110365114883 Hồ Chí Minh

66 Chị Ly Giải ba 0902 108 xxx 289OS18111074608560 Đồng Nai

67 Chị Ý Giải ba 0939 999 xxx 170OV0918001121 Đồng Tháp

68 Chị Nhung Giải ba 0989 422 xxx 280OS18110363234213 Kiên Giang

69 Chị Hằng Giải ba 0908 381 xxx 362OV1018000988 TP Hồ Chí Minh

70 Chị Nguyệt Giải ba 01 264 703 xxx 042OV0918002001 TP Hồ Chí Minh

71 Chị Thanh Giải ba 0905 321 xxx 079OV0918001100 TP Hồ Chí Minh

72 Anh Quang Giải ba 0939 881 xxx 229OV1018000224 Bà Rịa-Vũng Tàu

73 Chị Hằng Giải ba 0908 381 xxx 362OS18110571135630 Hồ Chí Minh

74 Chị Hà Giải ba 0985 685 xxx 391OV1018000341 Quảng Ngãi

75 Chị Mỹ Nữ Giải ba 0967 291 xxx 320OV1018000905 Đồng Nai

76 Chị Hân Giải ba 0939 867 xxx 379OV1018000474 Cần Thơ

77 Chị Mộng Giải ba 0947 710 xxx 336OS18110275636076 Kiên Giang

78 Chị Hiền Giải ba 0913 163 xxx 182OS18110165851190 Ninh Thuận

79 Chị Nhi Giải ba 0997 349 xxx 125OV1018000096 An Giang

80 Anh Đức Giải ba 0985 566 xxx 136OV1018000673 TP Hồ Chí Minh

81 Chị Vân Giải ba 0389 951 xxx 176OS18111164018273 Hồ Chí Minh

82 Anh Tiến Giải ba 0374 674 xxx 389OS18110573992563 Hồ Chí Minh

83 Cô Ngọc Giải ba 01 657 971 xxx 297OV0918001161 TP Hồ Chí Minh

84 Chị Thảo Giải ba 0906 969 xxx 169OV1018002065 TP Hồ Chí Minh

85 Chị Tuyền Giải ba 0966 146 xxx 215OV1018000595 TP Hồ Chí Minh

86 Anh Huy Giải ba 0904 883 xxx 289OV1018000587 Đồng Nai

87 Chị Tú Giải ba 0937 632 xxx 225OV1018000923 TP Hồ Chí Minh

88 Chị Duy Giải ba 0903 497 xxx 060OS18110877759290 Hồ Chí Minh

89 Anh Bảo Giải ba 0395 612 xxx 378OV1018001014 Khánh Hòa

90 CHỊ THẮM Giải ba 0907 042 xxx 222OS18111070945570 Bình Dương

91 Chị Thủy Giải ba 0973 837 xxx 356OV1018001344 TP Hồ Chí Minh

92 Anh Khải Giải ba 0966 687 xxx 154OV1018001585 TP Hồ Chí Minh

93 Anh Đương Giải ba 0909 420 xxx 257OS18110864672470 Hồ Chí Minh

94 Chị Trang Giải ba 0977 791 xxx 294OV0918001217 TP Hồ Chí Minh

95 CHỊ NHI Giải ba 0903 528 xxx 079OV1018002137 Hồ Chí Minh

96 Anh Kế Giải ba 0938 348 xxx 142OV1018003332 Khánh Hòa

97 Chị Lam Giải ba 0793 635 xxx 378OS18110973562346 Khánh Hòa

98 Chị Thanh Giải ba 0977 041 xxx 317OV1018000504 Bình Định

99 Chị Thanh Giải ba 0988 182 xxx 212OV1018002234 Bình Dương

100 Chị Lợi Giải ba 0336 353 xxx 284OV1018000998 TP Hồ Chí Minh

101 Chị Duyên Giải ba 0938 771 xxx 136OV1018001141 TP Hồ Chí Minh

102 Chị Hoa Giải ba 0977 001 xxx 175OV1018001523 Đồng Nai

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ

1 Chị Hân 0972 758 xxx 359OV1018000174 An Giang

2 Chị Huyền Trang 0945 482 xxx 340OV1018000999 Long An

3 CHỊ ÁNH 0976 199 xxx 126OV1018001222 TP Hồ Chí Minh

4 Chị Tuyết 01 297 999 xxx 315OV0918000824 Đồng Nai

5 Chị Linh 0977 687 xxx 228OV1018000115 Đồng Nai

6 Cô Tâm 0988 877 xxx 102OV1018001911 TP Hồ Chí Minh

7 Anh Nhân 0838 860 xxx 090OV1018001098 Bình Dương

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ


“MUA NAN CHÍNH HÃNG Ở CON CƯNG, TƯNG BỪNG ĐI THỤY SỸ”Thời gian áp dụng: 17/09/2018 - 25/11/2018

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc

2. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng

3. Chương trình khuyến mại:
Khách hàng có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm Nan cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi với giá trị từ 360,000 VND trở lên (bao gồm VAT) tại các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc sẽ được tham gia quay số xác định trúng thưởng bằng chính mã số hóa đơn của khách hàng.
Lưu ý: Các đối tượng không được tham gia Chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ Chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...

4. Tổng giá trị giải thưởng: 520,000,000 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng)

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tên sản phẩm Loại Trọng lượng Quy định tuổi sử dụng
NAN OPTIPRO 4 Sản phẩm dinh dưỡng công thức
NESTLÉ NAN OPTIPRO 4
900 gram 2-6 tuổi
Thức uống dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro
(Một thùng bao gồm 24 hộp, mỗi hộp 185ml)
185 ml 2-6 tuổi
NAN HA 3 Sản phẩm dinh dưỡng công thức NESTLÉ NAN HA 3 900 gram 2-6 tuổi

6. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng (chi Tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) Trị giá giải thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Chuyến du lịch Thụy Sỹ cho
2 người trong 4 ngày
240,000,000đ 1 240,000,000đ
Giải nhì Đồng hồ Tissot 10,000,000đ 10 100,000,000đ
Giải ba 1 thùng thức uống dinh dưỡng
pha sẵn NAN OPTIPRO
360,000đ 500 180,000,000đ
Tổng cộng 520,000,000đ

7. Thời gian, địa Điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Lịch quay số trúng thưởng và phân bổ giải thưởng cho các đợt quay số:
Thời gian mua sản phẩm khuyến mại Ngày quay số Thời gian Giải thưởng
17/09 - 30/09/2018 05/10/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 14/10/2018 19/10/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 28/10/2018 02/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 11/11/2018 16/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 25/11/2018 30/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn;
Giải đi Thụy Sỹ


8. Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ:
Phòng dịch vụ khách hàng Công ty Cổ Phần Con Cưng
Hotline: 1800 6609 (miễn phí cuộc gọi)
Hoặc liên hệ qua fanpage của Con Cưng: www.facebook/concung

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ mua sữa Nan du lịch thụy sĩ