mua sữa Nan du lịch thụy sĩ mua sữa Nan du lịch thụy sĩ

0 0 0 0

0

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5

1 Chị Phương Giải nhất 0918 880 xxx 053OV1018001752 TP Hồ Chí Minh

2 Chị Ánh Giải nhì 0937 511 xxx 110OV1018001797 Tây Ninh

3 Anh Trung Giải nhì 0946 431 xxx 303OV1018000702 TP Hồ Chí Minh

4 Chị Trúc Linh Giải ba 0949 977 xxx 128OV1018000882 Tiền Giang

5 Chị Phương Giải ba 0969 529 xxx 288OV1018000750 Bình Dương

6 Chị Chi Giải ba 0903 321 xxx 222OS18110769543380 Bình Dương

7 Chị Hạnh Giải ba 0909 907 xxx 107OS18111565072383 Hồ Chí Minh

8 Chị Nghĩa Giải ba 0938 817 xxx 207OV1018002174 Hồ Chí Minh

9 Anh Thịnh Giải ba 0944 934 xxx 142OV1018002446 Khánh Hòa

10 Chị Sinh Giải ba 0935 256 xxx 378OV1018000065 Khánh Hòa

11 Chị DƯƠNG Giải ba 0948 217 xxx 111OS18111168648860 Bà Rịa - Vũng Tàu

12 Anh Lực Giải ba 0382 170 xxx 352OV1018001239 Khánh Hòa

13 Chị Ngọc Ánh Giải ba 01 286 298 xxx 192OV1018000052 TP Hồ Chí Minh

14 Chị Thảo Giải ba 0902 515 xxx 294OV1018000786 TP Hồ Chí Minh

15 Chị Gubalane Giải ba 0773 900 xxx 174OS18110639634233 Hồ Chí Minh

16 Chị Xuân Giải ba 0902 781 xxx 149OV1018000504 Đồng Nai

17 Chị Tuyền Giải ba 0338 121 xxx 157OV1018002320 Bến Tre

18 Anh Nhân Giải ba 0838 860 xxx 090OV1018001094 Bình Dương

19 Chị Thuỳ Giải ba 01 683 955 xxx 368OV0918000392 Đắk Lắk

20 Chị Hà Giải ba 0908 132 xxx 398OS18111268484536 Hồ Chí Minh

21 Anh Thành Giải ba 0903 769 xxx 173OV1018003196 TP Hồ Chí Minh

22 Chị Thúy Giải ba 0348 296 xxx 381OS18112269023220 Long An

23 Anh Toàn Giải ba 0908 261 xxx 144OV1018002340 Khánh Hòa

24 Chị Phụng Giải ba 0979 431 xxx 357OS18112360611050 Gia Lai

25 CHỊ NHUNG Giải ba 0979 937 xxx 265OV1018000512 Hà Nội

26 Chị Anh Giải ba 0935 059 xxx 142OV1018000654 Khánh Hòa

27 Chị Trâm Giải ba 0918 838 xxx 132OS18110348113513 Hồ Chí Minh

28 ANH TUÂN Giải ba 0868 205 xxx 129OS18111564161786 Hồ Chí Minh

29 Chị Loan Giải ba 0377 203 xxx 106OS18110469330720 Cần Thơ

30 Chị Phấn Giải ba 0942 949 xxx 127OS18110457055790 Tây Ninh

31 Chị Nguyệt Giải ba 0932 042 xxx 225OS18110765482016 Hồ Chí Minh

32 Chị Xa Giải ba 0968 926 xxx 214OV1018001060 Tây Ninh

33 Anh Hảo Giải ba 0944 922 xxx 386OV1018000502 Cà Mau

34 Chị Hiền Giải ba 0909 528 xxx 141OS18111753837223 Hồ Chí Minh

35 Chị Vi Giải ba 0938 881 xxx 042OV1018000889 TP Hồ Chí Minh

36 Chị Thảo Giải ba 0935 908 xxx 198OV1018000210 Quảng Bình

37 Chị Thu Giải ba 0908 852 xxx 048OS18112228675493 Hồ Chí Minh

38 Chị Phương Giải ba 0919 348 xxx 247OV1018001106 TP Hồ Chí Minh

39 Chị Kiều Linh Giải ba 0975 634 xxx 107OV1018003850 Hồ Chí Minh

40 Chị Rồng Giải ba 0978 313 xxx 163OV1018001715 TP Hồ Chí Minh

41 Anh Nhật Giải ba 0919 238 xxx 281OS18112269300816 Bình Thuận

42 Chị Hiền Giải ba 0918 309 xxx 342OV0918000799 Khánh Hòa

43 Chị Huyền Giải ba 0933 333 xxx 328OV0918001032 TP Hồ Chí Minh

44 Chị Nang Giải ba 0898 519 xxx 324OS18111568331830 Hồ Chí Minh

45 Chị Linh Giải ba 0935 341 xxx 342OV1018000729 Khánh Hòa

46 Anh Hùng Giải ba 0986 694 xxx 198OS18110550862690 Quảng Bình

47 CHỊ TUYẾT Giải ba 0768 042 xxx 286OS18112526138846 Đồng Tháp

48 Anh Long Giải ba 0902 640 xxx 247OV1018001461 TP Hồ Chí Minh

49 Chị Ngọc Nữ Giải ba 0907 869 xxx 135OV1018000511 Cần Thơ

50 Chị Hoa Giải ba 0916 433 xxx 243OV1018000817 An Giang

51 Anh Thành Giải ba 0933 963 xxx 314OS18110672817420 Bình Dương

52 Chị Giàu Giải ba 0983 998 xxx 176OS18112258207886 Hồ Chí Minh

53 Chị Loan Giải ba 0905 016 xxx 345OV1018001507 Đà Nẵng

54 Chị Vân Giải ba 0942 249 xxx 178OS18112270074376 Kon Tum

55 Chị Nhàn Giải ba 0905 298 xxx 076OS18111172252006 Hồ Chí Minh

56 Chị Hà Giải ba 0916 026 xxx 121OS18111043015586 Bình Thuận

57 Chị Lệ Giải ba 0902 306 xxx 043OV1018001498 TP Hồ Chí Minh

58 Chị Hạnh Giải ba 01 264 465 xxx 143OV1018000064 Đồng Nai

59 CHỊ PHI Giải ba 0917 068 xxx 263OV0918001079 Ninh Thuận

60 Chị Cúc Giải ba 01 665 778 xxx 205OV1018000218 Lâm Đồng

61 Chị Trang Giải ba 0971 742 xxx 042OV0918001878 TP Hồ Chí Minh

62 Anh Rạng Giải ba 0989 226 xxx 120OV0918000901 Kiên Giang

63 Chị Hoa Giải ba 0916 433 xxx 243OV1018000816 An Giang

64 Chị Hương Giải ba 0972 617 xxx 161OV1018000897 TP Hồ Chí Minh

65 Chị Nga Giải ba 01 258 873 xxx 230OV0918000809 Cần Thơ

66 Chị Nghĩa Giải ba 0938 817 xxx 207OV1018002175 Hồ Chí Minh

67 Chị Chân Giải ba 0913 517 xxx 386OV1018000988 Cà Mau

68 Anh Quang Giải ba 0905 214 xxx 212OS18112270905290 Bình Dương

69 Chi Thủy Giải ba 0902 590 xxx 289OV1018000988 Đồng Nai

70 Chị Vân Giải ba 0937 095 xxx 092OV1018000062 Đồng Nai

71 Chị Ánh Giải ba 0946 302 xxx 223OV1018001919 TP Hồ Chí Minh

72 Chị Như Giải ba 0355 514 xxx 289OS18110559293490 Đồng Nai

73 Chị Thảo Giải ba 0344 927 xxx 368OS18112359377450 Đắk Lắk

74 Chị Hoa Giải ba 0903 925 xxx 171OV1018000221 TP Hồ Chí Minh

75 Chị Duyên Giải ba 0948 898 xxx 231OV0918000853 An Giang

76 Chị Vy Giải ba 0982 225 xxx 233OV1018001174 Lâm Đồng

77 Chị Nhung Giải ba 0907 247 xxx 131OS18111734867033 Bình Phước

78 Chị Huyền Trang Giải ba 0983 400 xxx 212OS18111962321183 Bình Dương

79 Chị Mỹ Vui Giải ba 0942 873 xxx 107OV1018001232 TP Hồ Chí Minh

80 Chị Thoa Giải ba 0338 301 xxx 172OS18111626698426 Long An

81 Chị Anh Giải ba 0935 858 xxx 276OV1018001265 Khánh Hòa

82 Chị Hoa Giải ba 0916 433 xxx 243OV0918001050 An Giang

83 Chị Tiên Giải ba 0886 009 xxx 214OV1018002003 Tây Ninh

84 Chú Thự Giải ba 0912 217 xxx 142OV0918002755 Khánh Hòa

85 Chị Trang Giải ba 0903 985 xxx 042OS18110565812563 Hồ Chí Minh

86 Chị Ngân Giải ba 0388 753 xxx 170OS18110159893183 Đồng Tháp

87 Chị Oanh Giải ba 0909 803 xxx 046OV1018000023 TP Hồ Chí Minh

88 Anh Việt Giải ba 0913 008 xxx 114OV1018000941 Lâm Đồng

89 Anh Quốc Giải ba 0907 574 xxx 090OS18111858199930 Bình Dương

90 Chị Lĩnh Giải ba 0905 993 xxx 203OV1018001199 Thừa Thiên-Huế

91 Chị Trâm Giải ba 0822 177 xxx 182OV1018001134 Ninh Thuận

92 Chị Lê Diễm Thùy Giải ba 0917 909 xxx 090OV1018000235 Bình Dương

93 ANH TUÂN Giải ba 0868 205 xxx 129OS18111563991666 Hồ Chí Minh

94 Chị Hải Giải ba 0905 832 xxx 390OV0918000586 Quảng Ngãi

95 Chị Thắng Giải ba 01 696 766 xxx 395OV0918000871 Đồng Nai

96 Anh Liêm Giải ba 0977 411 xxx 184OS18111962603140 Lâm Đồng

97 Chị Ngôn Giải ba 0908 122 xxx 363OV1018000117 Bình Dương

98 Chị Mai Giải ba 0904 195 xxx 155OS18110463480066 Hồ Chí Minh

99 C Út Giải ba 0905 450 xxx 099OV1018000414 Đà Nẵng

100 Anh Hoài Giải ba 0394 259 xxx 122OV1018001708 TP Hồ Chí Minh

101 CHỊ LY Giải ba 0379 880 xxx 332OS18111457207390 Bình Thuận

102 Chị Ngọc Giải ba 0976 123 xxx 109OV0918001573 Cần Thơ

103 Chị Mai Giải ba 0905 525 xxx 308OV1018000836 Đắk Lắk

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ

1 Anh Thái 0908 280 xxx 180OV1018002231 TP Hồ Chí Minh

2 Chị Hoa 0918 218 xxx 155OS18110853421540 Hồ Chí Minh

3 Chị Như 01 627 139 xxx 381OV1018000149 Long An

4 Anh Toản 0937 590 xxx 042OV0918001903 TP Hồ Chí Minh

5 Anh Sơn 0942 214 xxx 107OV0918003273 TP Hồ Chí Minh

6 Anh Lực 0382 170 xxx 142OV1018003307 Khánh Hòa

7 Chị Nghi 0902 879 xxx 054OV1018000196 TP Hồ Chí Minh

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ
mua sữa Nan du lịch thụy sĩ


“MUA NAN CHÍNH HÃNG Ở CON CƯNG, TƯNG BỪNG ĐI THỤY SỸ”Thời gian áp dụng: 17/09/2018 - 25/11/2018

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc

2. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng

3. Chương trình khuyến mại:
Khách hàng có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm Nan cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi với giá trị từ 360,000 VND trở lên (bao gồm VAT) tại các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc sẽ được tham gia quay số xác định trúng thưởng bằng chính mã số hóa đơn của khách hàng.
Lưu ý: Các đối tượng không được tham gia Chương trình khuyến mại: Chương trình khuyến mại không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ Chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...

4. Tổng giá trị giải thưởng: 520,000,000 (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng)

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tên sản phẩm Loại Trọng lượng Quy định tuổi sử dụng
NAN OPTIPRO 4 Sản phẩm dinh dưỡng công thức
NESTLÉ NAN OPTIPRO 4
900 gram 2-6 tuổi
Thức uống dinh dưỡng pha sẵn Nan Optipro
(Một thùng bao gồm 24 hộp, mỗi hộp 185ml)
185 ml 2-6 tuổi
NAN HA 3 Sản phẩm dinh dưỡng công thức NESTLÉ NAN HA 3 900 gram 2-6 tuổi

6. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng (chi Tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) Trị giá giải thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền (VNĐ)
Giải nhất Chuyến du lịch Thụy Sỹ cho
2 người trong 4 ngày
240,000,000đ 1 240,000,000đ
Giải nhì Đồng hồ Tissot 10,000,000đ 10 100,000,000đ
Giải ba 1 thùng thức uống dinh dưỡng
pha sẵn NAN OPTIPRO
360,000đ 500 180,000,000đ
Tổng cộng 520,000,000đ

7. Thời gian, địa Điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Lịch quay số trúng thưởng và phân bổ giải thưởng cho các đợt quay số:
Thời gian mua sản phẩm khuyến mại Ngày quay số Thời gian Giải thưởng
17/09 - 30/09/2018 05/10/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 14/10/2018 19/10/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 28/10/2018 02/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 11/11/2018 16/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn
17/09 - 25/11/2018 30/11/2018 14h – 16h Cùng ngày 2 đồng hồ +100 thùng sữa pha sẵn;
Giải đi Thụy Sỹ


8. Thông tin liên hệ giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi:
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại này, khách hàng liên hệ:
Phòng dịch vụ khách hàng Công ty Cổ Phần Con Cưng
Hotline: 1800 6609 (miễn phí cuộc gọi)
Hoặc liên hệ qua fanpage của Con Cưng: www.facebook/concung

mua sữa Nan du lịch thụy sĩ mua sữa Nan du lịch thụy sĩ