Tã dán Bobby Fresh siêu thấm XL, 12-17kg, 40 miếng Click để xem ảnh lớn