1,307,060,000 ĐỒNG
Đã đạt mục tiêu 1 tỷ đồng
131%
130,706 Bộ sách đã bán ra
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
DANH SÁCH NGƯỜI ỦNG HỘ BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
105611. Chị Trâm ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 1 giờ trước
105610. Anh Kiệt ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105609. Anh Nguyên ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105608. Anh Lộc ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105607. CHỊ THẢO ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105606. C.THẢO ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105605. CHỊ NI ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105604. Anh Hưng ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105603. Chị Trang ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
105602. Chị Tuyền ủng hộ 1 bộ sách, tương ứng với 10,000 đồng 2 giờ trước
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
BÉ TÔ MÀU, BÉ SẺ CHIA
Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#