Mua sắm vi vu Mỹ, Hàn Quốc

0 0 0 0

0

Khách hàng mua sắm vi vu Mỹ, Hàn Quốc
Mua sắm vi vu Mỹ, Hàn Quốc

1 Chị Cao Nguyên 0913 669 xxx 104OV0118000262 An Giang

2 Chị Dương 0903 311 xxx 164OV1217001755 TP Hồ Chí Minh

3 Chị Tâm 0919 611 xxx 149OV1217002429 Đồng Nai

4 Chị Trâm 01 229 046 xxx 107OV1217003422 TP Hồ Chí Minh

5 Chị Xuân 0988 251 xxx 211OV1217000903 Cần Thơ

6 Chị Tú 0984 381 xxx 150OV1217000783 TP Hồ Chí Minh

7 CHỊ KHÁNH 0907 392 xxx 129OV0118000193 TP Hồ Chí Minh

8 Chị Kim Phượng 0941 409 xxx 040OV1217001442 TP Hồ Chí Minh

9 Anh Tài 01 669 831 xxx 118OV1217001625 Bình Dương

10 Chị Ngọc 0932 836 xxx 245OV1217000607 Quảng Ninh

Thể lệ Mua sắm vi vu Mỹ, Hàn Quốc