Vinh Long 47 Trung Nu Vuong copy

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 47 Trưng Nữ Vương, Phường 1,Vĩnh Long, Vinh Long,

- Điện thoại: 1800 6609

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

47 Trưng Nữ Vương, Phường 1,Vĩnh Long, Vinh Long,
Tìm 5 siêu thị gần bạn ?
Tri ân - Desktop EQ-xả hàng-desktop Buffet Khuyến mãi lớn