HCM Nguyen Di Trinh copy

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 595 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 1800 6609

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

595 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
Tìm 5 siêu thị gần bạn ?
Khai trương giảm 50%