DANH MỤC SẢN PHẨM

Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

385.000₫
54 14
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
54 14
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé trai size XXL 26 + 4 miếng (13-28kg)

385.000₫
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size M, 64 miếng (6-11kg)

385.000₫
26 22
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
26 22
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
26 22
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
26 22
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé trai size L 44 + 6 miếng (9-14kg)

385.000₫
3 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
3 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony size M 58 + 6 miếng (6-11kg)

385.000₫
5 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
5 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
5 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
5 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size XL 38 + 6 miếng (12-22kg)

385.000₫
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size L 44 + 6 miếng (9-14kg)

385.000₫
7
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
7
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size L, 54 miếng (9-14kg)

385.000₫
22 4
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
22 4
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 + 6 miếng (12-22kg)

385.000₫
3
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
3
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9-14kg)

385.000₫
41 12
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
41 12
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Nhật cao cấp Moony bé trai size L 44 miếng..

780.000₫
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Nhật cao cấp Moony bé trai size L 44 miếng..

780.000₫
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size XL 38 miếng (12-22kg)

385.000₫
60 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
60 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9-14kg)

385.000₫
62 12
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
62 12
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size S, 84 miếng (4-8kg)

355.000₫
31 12
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
31 12
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
31 12
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
31 12
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size XXL 26 miếng (13-28kg)

385.000₫
23
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
23
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

770.000₫
17 14
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

770.000₫
17 14
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony size M 58 miếng (6-11kg)

770.000₫
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony size M 58 miếng (6-11kg)

770.000₫
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé gái size XXL 26 + 4 miếng (13-28kg)

385.000₫
1
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
1
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony size M 58 miếng (6-11kg)

385.000₫
261 138
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
261 138
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
261 138
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
261 138
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size S, 84 + 6 miếng (4-8kg)

355.000₫
9 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
9 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
9 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
9 4
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony Natural size XL 32 miếng (12-22kg)

449.000₫
52 6
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural giá trị từ 1.600.000..

1.600.000₫
52 6
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size M, 64 + 4 miếng (6-11kg)

385.000₫
2 2
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
2 2
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
2 2
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
2 2
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán Moony size S, 84 + 6 miếng (4-8kg)

1.065.000₫
9 4
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán Moony size S, 84 + 6 miếng (4-8kg)

1.065.000₫
9 4
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony bé trai size XXL 26 miếng (13-28kg)

385.000₫
60 8
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
60 8
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng)

355.000₫
28
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
28
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
28
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
28
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng)

1.065.000₫
26
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng)

1.065.000₫
26
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng) + 6 miếng

1.065.000₫
1 6
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Combo 3 gói bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng) + 6 miếng

1.065.000₫
1 6
Tặng 2 thú bông khi mua đơn hàng Tã Moony Blue..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9-14kg)

449.000₫
86 40
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural giá trị từ 1.600.000..

1.600.000₫
86 40
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony size L, 54 + 4 miếng (9-14kg)

385.000₫
3 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
3 2
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng) + 6 miếng

355.000₫
1 6
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Blue giá trị từ 1.700.000 đồng

1.700.000₫
1 6
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
1 6
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Blue size NB/S/M giá trị..

1.700.000₫
1 6
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony Natural size XL 32 miếng (12-22kg)

898.000₫
31 6
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony Natural size Newborn 63 miếng (dưới 5kg)

419.000₫
109 8
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural giá trị từ 1.600.000..

1.600.000₫
109 8
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Natural (Size NB/S/M)..

1.600.000₫
109 8
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Natural (Size NB/S/M)..

1.600.000₫
109 8
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9-14kg)

449.000₫
109
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural giá trị từ 1.600.000..

1.600.000₫
109
Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Moony Natural size M 46 miếng (6-11kg)

449.000₫
69 26
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Bàn Lego khi mua đơn hàng Tã Moony Natural giá trị từ 1.600.000..

1.600.000₫
69 26
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Natural (Size NB/S/M)..

1.600.000₫
69 26
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony Natural (Size NB/S/M)..

1.600.000₫
69 26
Tặng Đệm chống trào khi mua đơn hàng Tã Moony..
CHỌN MUA

Moony

Moony là thương hiệu bỉm tã thuộc nhà sản xuất tã trẻ em số 1 Nhật Bản - Tập đoàn Unicharm. Với triết lý "NOLA&DOLA" - Hành động vì cuộc sống, hành động vì ước mơ. Unicharm chuyên phát triển, sản xuất các sản phẩm như: tã giấy trẻ em, sản phẩm chăm sóc phụ nữ; sản phẩm vệ sinh người lớn tuổi; sản phẩm chăm sóc da; khăn ướt; khẩu trang 3 chiều và các sản phẩm chăm sóc thú nuôi.

unicharm

 

Tã Moony đầu tiên ra đời vào năm 1981. Qua nhiều lần cải tiến và sáng tạo, Moony luôn mong muốn mang tới cho các bé yêu những sự dịu dàng, êm ái như cái ôm của mẹ. Moony còn là nhãn hiệu tã lót dùng một lần đầu tiên của Nhật Bản sử dụng 100% giấy Nhật.

Tã Moony được phân phối chính thức tại Việt Nam từ tháng 8/2014, bởi Công ty Cổ phần Diana Unicharm. Các sản phẩm tã Moony được sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu nguyên gói về Việt Nam. Mẹ có thể hoàn toàn yên tâm mua tã Moony nhập khẩu cho bé vì các sản phẩm này vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nội địa Nhật nhé.

Gần 40 năm đồng hành cùng các bé yêu, Moony đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng chăm sóc trẻ em năm 2015, Giải thưởng Hiệp hội các bà mẹ đánh giá là sản phẩm tã số 1 trong 03 năm liên tiếp 2014-2016, Chứng nhận Nhà sản xuất tã số 1 Nhật Bản năm 2019 (Intage Inc.)...

 

moony

Ưu điểm vượt trội của Moony

  • Thấm hút rất tốt, với lớp bông mềm và lớp thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái, khô thoáng, dễ chịu cho bé.
  • Có chất dưỡng da và Vitamin E giúp chống hăm cho bé.
  • Độ thấm hút cao, tuyệt đối an toàn cho bé với thiết kế chống tràn ra ngoài, bảo vệ bé tốt nhất.
  • Lưng thun được thiết kế co dãn, chống trào ngược lên áo khi bé nằm. Các bé sẽ được hưởng cảm giác vừa vặn, êm ái đặc biệt với những bé còn nhỏ phải dùng bỉm 24/24h.

 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Moony lớn nhất tại Việt Nam"

 

Những sản phẩm Moony đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#