BD GENKI T10.22 - TOP BANNER 9453

Bỉm tã quần Moony bé trai size XXL 26 miếng (13-28kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã quần Moony bé gái size XXL 26 miếng (13-28kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã quần Moony bé trai size L 44 miếng (9-14kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã quần Moony bé gái size XL 38 miếng (12-22kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã quần Moony bé gái size L 44 miếng (9-14kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã dán Moony size M, 64 miếng (6-11kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tã quần Moony (XL - bé trai, 38 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã dán Moony size L, 54 miếng (9-14kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Bỉm tã quần Moony size M 58 miếng (6-11kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã quần Moony (XL - bé gái, 38 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã quần Moony (L - bé gái, 44 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã dán Moony size S, 84 miếng (4-8kg)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã quần Moony (L - bé trai, 44 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Bỉm tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng)

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã quần Moony (M, 58 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã dán Moony (S, 84 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã dán Moony (M, 64 miếng) + 4 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tã dán sơ sinh Moony (dưới 5kg, 90 miếng) + 6 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tã dán Moony (L, 54 miếng) + 4 miếng

345.000₫ 365.000₫ -5%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

730.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 5 gói tã Moony Blue

1.825.000₫

Bỉm tã quần Moony Natural size XL 32 miếng (12-22kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Bỉm tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9-14kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Bỉm tã dán Moony Natural size Newborn 63 miếng (dưới 5kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Bỉm tã dán Moony Natural size S 58 miếng (4-8kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Bỉm tã dán Moony Natural size M 46 miếng (6-11kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Bỉm tã dán Moony Natural size L 38 miếng (9-14kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Bỉm tã quần Moony Natural size M 46 miếng (5-10kg)

425.000₫ 445.000₫ -4%

Tặng Bộ Yếm ăn dặm khi mua 2 gói tã Moony cùng loại

890.000₫

Tặng Xe scooter khi mua 4 gói tã Moony Natural

1.780.000₫

Combo 5 Tã quần Moony bé trai (XXL, 26 miếng) (XXL)

1.825.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

730.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Moony bé trai size XL 38 miếng (12-22kg)

1.095.000₫

Combo 5 Tã quần Moony (XL - bé trai, 38 miếng) (XL)

1.825.000₫

Combo 5 Tã quần Moony bé gái (XXL, 26 miếng) (XXL)

1.825.000₫

Combo 5 Tã quần Moony (L - bé trai, 44 miếng)

1.825.000₫

Combo 5 Tã quần Moony (XL - bé gái, 38 miếng) (XL)

1.825.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony Natural size XL 32 miếng (12-22kg)

890.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Moony Natural size XL 32 miếng (12-22kg)

1.335.000₫

Combo 4 Tã quần Moony Natural (XL, 32 miếng)

1.780.000₫

Combo 5 Tã quần Moony Natural (XL, 32 miếng)

2.225.000₫

Combo 2 gói Bỉm tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9-14kg)

890.000₫

Combo 3 gói Bỉm tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9-14kg)

1.335.000₫

Combo 4 gói Bỉm tã quần Moony Natural size L 36 miếng (9-14kg)

1.780.000₫

Combo 5 Tã quần Moony Natural (L, 36 miếng)

2.225.000₫

Moony

Moony là thương hiệu bỉm tã thuộc nhà sản xuất tã trẻ em số 1 Nhật Bản - Tập đoàn Unicharm. Với triết lý "NOLA&DOLA" - Hành động vì cuộc sống, hành động vì ước mơ. Unicharm chuyên phát triển, sản xuất các sản phẩm như: tã giấy trẻ em, sản phẩm chăm sóc phụ nữ; sản phẩm vệ sinh người lớn tuổi; sản phẩm chăm sóc da; khăn ướt; khẩu trang 3 chiều và các sản phẩm chăm sóc thú nuôi. 

Tã Moony đầu tiên ra đời vào năm 1981. Qua nhiều lần cải tiến và sáng tạo, Moony luôn mong muốn mang tới cho các bé yêu những sự dịu dàng, êm ái như cái ôm của mẹ. Moony còn là nhãn hiệu tã lót dùng một lần đầu tiên của Nhật Bản sử dụng 100% giấy Nhật.

Tã Moony được phân phối chính thức tại Việt Nam từ tháng 8/2014, bởi Công ty Cổ phần Diana Unicharm. Các sản phẩm tã Moony được sản xuất tại Nhật Bản và nhập khẩu nguyên gói về Việt Nam. Mẹ có thể hoàn toàn yên tâm mua tã Moony nhập khẩu cho bé vì các sản phẩm này vẫn đảm bảo tiêu chuẩn nội địa Nhật nhé.

Gần 40 năm đồng hành cùng các bé yêu, Moony đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng chăm sóc trẻ em năm 2015, Giải thưởng Hiệp hội các bà mẹ đánh giá là sản phẩm tã số 1 trong 03 năm liên tiếp 2014-2016, Chứng nhận Nhà sản xuất tã số 1 Nhật Bản năm 2019 (Intage Inc.)...

 Ưu điểm vượt trội của Moony

  • Thấm hút rất tốt, với lớp bông mềm và lớp thoáng khí, tạo cảm giác thoải mái, khô thoáng, dễ chịu cho bé.
  • Có chất dưỡng da và Vitamin E giúp chống hăm cho bé.
  • Độ thấm hút cao, tuyệt đối an toàn cho bé với thiết kế chống tràn ra ngoài, bảo vệ bé tốt nhất.
  • Lưng thun được thiết kế co dãn, chống trào ngược lên áo khi bé nằm. Các bé sẽ được hưởng cảm giác vừa vặn, êm ái đặc biệt với những bé còn nhỏ phải dùng bỉm 24/24h.

 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Moony lớn nhất tại Việt Nam"

 

Những sản phẩm Moony đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác