DANH MỤC SẢN PHẨM

Bỉm tã quần Pampers ngủ ngon size XL 26 miếng (12-17kg)

185.000₫
28 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers ngủ ngon size L 30 miếng (9-14kg)

185.000₫
43 12
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers ngủ ngon size XXL 22 miếng (15-25kg)

185.000₫
26
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL 48 miếng (12-17kg)

299.000₫
43 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size L 54 miếng (9-14kg)

299.000₫
43 8
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers Nhật size XL 36 miếng (12-22kg, New)

355.000₫
25 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL 48 miếng (12-17kg)

589.000₫
Tiết kiệm 9.000đ
32 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL 48 miếng (12-17kg)

879.000₫
Tiết kiệm 18.000đ
35 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL 48 miếng (12-17kg)

1.169.000₫
Tiết kiệm 27.000đ
29 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers Nhật size L 38 miếng (9-14kg, New)

355.000₫
14
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size XL 36 miếng (12-22kg, New)

699.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
17 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size XL 36 miếng (12-22kg, New)

1.045.000₫
Tiết kiệm 20.000đ
16 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size XL 36 miếng (12-22kg, New)

1.385.000₫
Tiết kiệm 35.000đ
25 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size L 54 miếng (9-14kg)

589.000₫
Tiết kiệm 9.000đ
27 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size L 54 miếng (9-14kg)

879.000₫
Tiết kiệm 18.000đ
27 8
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size L 54 miếng (9-14kg)

1.169.000₫
Tiết kiệm 27.000đ
28 8
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XXL, 28 miếng (15-25kg)

209.000₫
18
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size L 38 miếng (9-14kg, New)

699.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
11
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size L 38 miếng (9-14kg, New)

1.045.000₫
Tiết kiệm 20.000đ
8
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers Nhật size L 38 miếng (9-14kg, New)

1.385.000₫
Tiết kiệm 35.000đ
13 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XXL, 28 miếng (15-25kg)

415.000₫
Tiết kiệm 3.000đ
14
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XXL, 28 miếng (15-25kg)

615.000₫
Tiết kiệm 12.000đ
15
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XXL, 28 miếng (15-25kg)

819.000₫
Tiết kiệm 17.000đ
15
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Pampers Nhật size M 52 miếng (6-11kg, New)

355.000₫
13 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size M 60 miếng (7-12kg)

299.000₫
9 4
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL, 32 miếng (12-17kg)

415.000₫
Tiết kiệm 3.000đ
11
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL, 32 miếng (12-17kg)

615.000₫
Tiết kiệm 12.000đ
15
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Pampers giữ dáng size XL, 32 miếng (12-17kg)

819.000₫
Tiết kiệm 17.000đ
13
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Pampers Nhật size L 42 miếng (9-14kg, New)

699.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
13
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Pampers Nhật size L 42 miếng (9-14kg, New)

1.045.000₫
Tiết kiệm 20.000đ
12
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã dán Pampers Nhật size L 42 miếng (9-14kg, New)

1.385.000₫
Tiết kiệm 35.000đ
12 2
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Pampers Nhật size L 42 miếng (9-14kg, New)

355.000₫
13
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán cao cấp Pampers Nhật new size M 48 miếng (6-11kg)

590.000₫
13 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán cao cấp Pampers Nhật new size M 48 miếng (6-11kg)

885.000₫
9 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã dán cao cấp Pampers Nhật new size M 48 miếng (6-11kg)

1.180.000₫
13 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Nhật Pampers Jumbo size M 60 miếng (7-12 kg)

598.000₫
30 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Nhật Pampers Jumbo size M 60 miếng (7-12 kg)

897.000₫
16 6
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Nhật Pampers Jumbo size M 60 miếng (7-12 kg)

1.196.000₫
18 17
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần cao cấp Pampers Nhật new size M 44 miếng..

590.000₫
18 24
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần cao cấp Pampers Nhật new size M 44 miếng..

885.000₫
14 24
Tặng một bộ mền gối khi mua 2 gói Pampers Nhật..
CHỌN MUA

Pampers

Pampers - Thương hiệu Tã giấy số 1 thế giới, thuộc tập đoàn P&G, thành lập năm 1950 bởi ông Victor Mills một kỹ sư hóa học người Mỹ. Trong suốt hơn 65 năm qua, Pampers không ngừng nghiên cứu, cải tiến và phát triển để đáp ứng được mọi nhu cầu của Mẹ và bé cùng mục tiêu luôn cung cấp các sản phẩm tuyệt vời, an toàn và chất lượng.

 

Pampers và những dấu ấn nghiên cứu, phát triển
- Tã giấy Pampers chất lượng cao, an toàn và không chất độc hại. 
- Nghiên cứu lâm sàn và thử nghiệm trên 2 triệu chiếc tã mỗi năm. 
- Công nghệ an toàn và bằng 100% năng lượng tái tạo. 
- Không chưa chất khó phân huỷ. 
- Bao bì hoàn toàn có thể tái chế. 

 

Các dòng sản phẩm của Pampers
 - Tã Pampers nội địa Nhật Thượng Hạng
 - Tã Quần Giữ Dáng 
 - Tã Quần Ngon Giấc - Mới 
 - Tã Quần Điều Hòa - Phiên bản Mùa hè

 

Dòng sản phẩm Pampers đang kinh doanh tại Con Cưng

Tã Pampers nội địa Nhật Thượng Hạng - 100% Nhập Khẩu Nguyên Đai Nguyên Kiện từ Nhật Bản

- Tã luôn khô thoáng suốt 12h với thiết kế rãnh khí 360 
- Bề mặt cotton loại 1 mềm mịn như tơ lụa thượng hạng 
- Tã chứa tinh chất lô hội cùng sữa dưỡng chống hăm tã
- Công nghệ rãnh gel giúp thấm hút và giữ chặt chất lỏng, không lo trào ngược.

Tã Quần Giữ Dáng - dòng tã Số 1 Nhật Bản giúp bé tung tăng vận động
- Công nghệ Rãnh Gel độc đáo từ Nhật Bản thấm hút nhanh và dàn đều nước tiểu giữ dáng tã, chống xệ, chống tràn
- Lớp thoáng khí thoát nhanh hơi ẩm bên trong giữ tã luôn khô thoáng
- Thiết kế đai hông & bẹn quần co giãn,  mềm mại không lo hằn cho da bé
- Vạch báo tiểu báo mẹ bé tè hay chưa & dải băng dính cuốn tã sau sử dụng cực tiện lợi


Tã Quần Ngon Giấc Pampers - Bí kíp Mông Bé Mềm Mại và Khô Thoáng đến sáng. 
- Công nghệ lõi kép hút và giữ ẩm cực mạnh giữ cho tã luôn khô thoáng suốt 
- Đai hông 360 độ và các lớp phụ ngăn trào ngược giúp chống tràn 
- Thiết kế với các lớp thoát ẩm tiên tiến giúp tã thoáng khí suốt đêm
- Chất liệu cotton mềm mại với làn da bé
- Miếng quấn tã tiện lợi, quấn gọn tã sau khi sử dụng 
- Vạch báo hiệu tã đầy

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#