| Mua hàng  1800 6609 (miễn phí)

Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất B80

NXB Dân Trí

#: 0015020000035

Phương pháp và kinh nghiệm giáo dục thực tiễn

Định hướng cho cha mẹ cách giáo dục trẻ

Phát huy tiềm năng trí tuệ 

THÊM VÀO GIỎ
Vui lòng chọn size
MUA NGAY

Ba phương pháp giáo dục trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với trẻ từ 0-6 tuổi, hi vọng có thể giúp các bậc phụ huynh giáo dục con cái mình tốt hơn.

 

Cuốn sách này chia sẻ những tinh hoa trong phương pháp và kinh nghiệm giáo dục thực tiễn, định hướng cho cha mẹ cách giáo dục trẻ một cách khoa học ngay từ thời kì đầu, để bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, phát huy tiềm năng trí tuệ, giúp trẻ có những khởi đầu thắng lợi!

X


x

TOP