Tra Vinh 205 Tran quoc tuan copy

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 205 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

- Điện thoại: 1800 6609

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

205 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh
Tìm 5 siêu thị gần bạn ?
CC Mooncake- Banner dài 1200x200 Buffet Khuyến mãi lớn