Tien Giang Ap Bac copy

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 42 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 1800 6609

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

42 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
Tìm 5 siêu thị gần bạn ?
Tri ân - Desktop EQ-xả hàng-desktop Buffet Khuyến mãi lớn