DANH MỤC SẢN PHẨM
THÁNG 4 LỄ HỘI BỈM TÃ
31/03/2020    6799 lượt xem

Chương trình khuyến mại hấp dẫn với  nhiều phần quà giá trị dành tặng những ba mẹ có tích luỹ nhiều nhất khi mua tã tại Con Cưng từ 1/4 đến 3/5.

 

1. Tên chương trình khuyến mại: THÁNG 4 LỄ HỘI BỈM TÃ

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại : Toàn quốc

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

STT

Sản phẩm dùng để khuyến mại

Số lượng

Giá trị

Áp dụng tích luỹ cho nhãn

1

Xe thăng bằng

50

400,000

Bobby

2

Xe đẩy du lịch

50

1,650,000

Genki

3

Xe cân bằng

50

400,000

Goon

4

Máy lọc không khí

50

2,000,000

Huggies

5

Máy hút bụi Robot

02

10,000,000

Moony

6

Khẩu trang (thùng)

50

816,000

Moony

7

Vali/Xe Scooter

50

1,490,000

Whito

 

Lưu ý: Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 5. Đối tượng tham gia: Khách hàng có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, mua sản phẩm tã Genki, Whito, Bobby, Huggies, Moony, Goon tại các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc hoặc mua hàng online thông qua kênh bán hàng trực tuyến của Con Cưng (website: concung.com; app mua hàng Con Cưng mua sắm nhanh chóng)

Chương trình khuyến mại không áp dụng cho nhân viên của công ty Cổ Phần Con Cưng, vị thành niên, trẻ em…

 6. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Theo nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại (mục 7)

7. Nội dung chi Tiết của Chương trình khuyến mại: 

7.1 Thời gian thực hiện

  • Thời gian tổng kết cuộc thi, công bố người nhận giải: 

STT

Bắt đầu 

Kết thúc 

Công bố 

Cách xác định giải thưởng 

1

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Tã Genki cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 3.300.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng nhận 1 xe đẩy du lịch trị giá 1.650.000 đồng

2

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Tã Huggies Platinum cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 4.000.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng nhận 1 máy lọc không khí trị giá 2.000.000 đồng

3

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Whito cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 2.980.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng nhận 1 vali/ Xe scooter trị giá 1.490.000 đồng

4

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Bobby cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 800.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng nhận 1 xe thăng bằng trị giá 400.000 đồng

5

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 02 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Moony cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 20.000.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.  Khách hàng nhận 1 máy hút bụi robot trị giá 10.000.000 đồng

6

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Moony cao tiếp theo trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 1.632.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Khách hàng nhận 1 thùng khẩu trang trị giá 816.000 đồng

7

01/04/2020

03/05/2020

20/05/2020

Trao thưởng cho top 50 khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Goo.n cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình bắt đầu từ ngày 01/04/2020 đến ngày 03/05/2020. Áp dụng cho khách hàng có hóa đơn tổng hóa đơn mua hàng tích lũy từ 800.000 đồng trở lên trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.  Khách hàng nhận 1 xe cân bằng trị giá 400.000 đồng

 

7.2 Cách thức tham gia

a. Quy trình: 

  • Bước 1: Khách hàng mua các sản phẩm được nêu tại mục (4) tại hệ thống siêu thị Con Cưng trên toàn quốc trong thời gian diễn ra Chương Trình.

  • Bước 2: Nhân viên Con Cưng ghi nhận thông tin khách hàng vào hệ thống và giá trị đơn hàng của các sản phẩm được nêu tại mục (4), xuất hóa đơn cho khách hàng.

  • Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian diễn ra Chương Trình, Ban tổ chức sẽ kiểm tra hệ thống và xác định danh sách người mua nhiều nhất để trao quà tặng.

b. Xác định người thắng giải:

- Một người có thể mua nhiều lần với nhiều hóa đơn để được tính tích lũy hóa đơn, ngày thể hiện trên các hóa đơn phải là ngày trong thời gian thực hiện Chương Trình.

  • Trường hợp có nhiều khách hàng cùng đáp ứng điều kiện giải thưởng thì sẽ ưu tiên khách hàng đạt được tổng doanh số tích lũy mua sản phẩm cao nhất và sớm hơn. 

c. Cách thức thông báo cho người nhận quà tặng:

- Thông tin người được nhận quà tặng sẽ được công bố trên fanpage concung.com theo thời gian mục 7.1.

- Người nhận quà tặng cần xác nhận đầy đủ các thông tin: họ tên, CMND/Passport, điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ nhận quà bằng cách gửi thông tin qua tin nhắn (inbox) của fanpage concung.com trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày thông tin người thắng giải được công bố. Trường hợp không có người nhận giải trong thời gian quy định trên, giải thưởng sẽ thuộc quyền quyết định của Ban tổ chức. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp người nhận thưởng gửi thông tin chậm trễ (sau mười bốn (14) ngày kể từ ngày công bố danh sách người nhận thưởng) hoặc Ban tổ chức không liên lạc được với người nhận thưởng do thông tin cung cấp không chính xác.

- Ban tổ chức sẽ trao các quà tặng tại cửa hàng Con Cưng gần với nơi cư trú của khách hàng nhất. 

7.3 Quyền công bố hình ảnh, thông tin

- Tất cả các hình ảnh được sử dụng trong chương trình, Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng, khai thác mà không cần phải có sự cho phép của người tham gia.

7.4 Trách nhiệm thông báo.

Thể lệ Chương Trình và danh sách những người thắng giải sẽ được thông báo trên trang facebook https://www.facebook.com/concung/ 

7.5 Điều kiện pháp lý.

- Khách hàng nhận thưởng sẽ tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Ban tổ chức có quyền quyết định cuối cùng về kết quả chương trình.

- Ban tổ chức Chương Trình và các bên liên quan tham gia tổ chức Chương Trình (kể cả thân nhân của nhân viên) không được phép tham gia Chương Trình.

- Người trúng thưởng chịu mọi chi phí phát sinh khác (nếu có).

- Chương Trình tuân thủ theo các yêu cầu pháp luật của Việt Nam.

 8. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong Chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện Chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)): Công ty Cổ phần Con Cưng.

Công ty Cổ phần Con Cưng cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
#