DANH MỤC SẢN PHẨM
RA MẮT GÓI TIẾT KIỆM BỈM TÃ 1 TRIỆU ĐỒNG
07/08/2020    618 lượt xem

1. Tên chương trình khuyến mại: GIẢM GIÁ GÓI BỈM TÃ WHOOPEE TIẾT KIỆM

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  Toàn quốc. 

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng hoá với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó (Giảm giá)

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 05/08/2020 đến 10/09/2020

5. Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Gói bỉm tã Whoopee tiết kiệm trị giá 1.000.000 đồng được thể hiện dưới dạng mã phiếu mua hàng, đồng áp dụng mua Tã Whoopee tại cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc hoặc kênh bán hàng trực tuyến của Con Cưng (website: concung.com; app mua hàng Con Cưng mua sắm nhanh chóng). Mã phiếu mua hàng của Gói bỉm tã tiết kiệm có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng đến mua hàng tại các cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc hoặc qua kênh bán hàng trực tuyến website concung.com hoặc app mua hàng Con Cưng. 

7. Nội dung chi tiết của Chương trình khuyến mại:

Khách hàng mua Gói bỉm tã Whoopee tiết kiệm trị giá 1.000.000 đồng được giảm giá 21%

Gói bỉm tã Whoopee tiết kiệm có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Gói bỉm tã Whoopee tiết kiệm được sử dụng để mua các sản phẩm tã Whoopee.

Công ty Cổ phần Con Cưng cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

#