Campaign Tháng 02.2022 - TOP BANNER 10656
Tất Cả Sản Phẩm

Sữa Friso Gold số 4 1400g (2-6 tuổi)

695.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Friso Gold số 4 850g (2 - 6 tuổi)

449.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Friso Prestige® 3 700g (2-6 tuổi)

889.000₫