DANH MỤC SẢN PHẨM

Combo 2 gói Bỉm tã quần Huggies Dry size XL 62 miếng (12-17kg)

648.000₫
678.000₫ -4%
282 469
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Huggies Dry size XL 62 miếng (12-17kg)

987.000₫
1.017.000₫ -2%
269 469
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry (XL, 12-17kg, 62 miếng) + 8 miếng

339.000₫
49 44
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
49 44
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Tã quần Huggies Dry Pants gói cực đại (L, 9-14kg, 68 miếng) + 8 miếng

339.000₫
108 62
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
108 62
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry (XXL, 15 -25 kg, 56 miếng) + 8 miếng

339.000₫
36 10
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
36 10
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Huggies Dry size M 76 miếng (6-11kg)

518.000₫
558.000₫ -7%
318 195
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Huggies Dry size M 76 miếng (6-11kg)

797.000₫
837.000₫ -4%
205 905
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Huggies Dry size M 76 miếng (6-11kg)

279.000₫
1184 905
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã dán Huggies Dry size L 68 miếng (9 - 14kg)

518.000₫
558.000₫ -7%
291 541
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã dán Huggies Dry size L 68 miếng (9 - 14kg)

797.000₫
837.000₫ -4%
184 541
CHỌN MUA

Bỉm tã dán Huggies Dry size L 68 miếng (9 - 14kg)

279.000₫
706 541
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Huggies Dry size M 74 miếng (6-11kg)

648.000₫
678.000₫ -4%
462 538
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Huggies Dry size M 74 miếng (6-11kg)

987.000₫
1.017.000₫ -2%
130 538
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry size L 68 miếng (9-14kg)

339.000₫
1715 1017
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
1715 1017
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry size XL 62 miếng (12-17kg)

339.000₫
1069 469
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
1069 469
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry Pants (M, 6-11kg, 74 miếng) + 8 miếng

339.000₫
68 18
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
68 18
Tặng Túi tote Angry Birds khi mua đơn hàng tã..
CHỌN MUA

Combo 2 gói bỉm tã quần Huggies Dry Pants gói cực đại (L, 9-14kg, 68..

648.000₫
678.000₫ -4%
102 60
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Huggies Dry size S 88 miếng (4-8kg)

275.000₫
355 199
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Huggies Dry size S 56 miếng (4-8kg)

179.000₫
736 529
Tặng 1 gói khăn ướt 64 miếng khi 1 gói tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry size XXL 56 miếng (15-25kg)

339.000₫
575 310
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
575 310
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Dry size M 74 miếng (6-11kg)

339.000₫
814 538
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã quần Huggies giá trị từ..

1.300.000₫
814 538
Tặng Máy xay cầm tay khi mua đơn hàng 4 gói tã..
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Huggies size NB 74 miếng (dưới 5kg)

185.000₫
169 56
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Khăn ướt Huggies 64 miếng

33.000₫
307 31
CHỌN MUA

Miếng lót Huggies size Newborn 1 100 miếng (dưới 5kg)

119.000₫
468 116
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 2 gói bỉm tã quần Huggies Dry Pants (M, 6-11kg, 74 miếng) + 8..

648.000₫
678.000₫ -4%
59 18
CHỌN MUA

Combo 2 gói bỉm tã quần Huggies Dry (XL, 12-17kg, 62 miếng) + 8 miếng

648.000₫
678.000₫ -4%
45 42
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made L size 44 miếng (9-14kg)

385.000₫
48 28
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 4 Khăn ướt Huggies 64 miếng

132.000₫
304 31
CHỌN MUA

Combo 5 khăn ướt Huggies 64 miếng

165.000₫
283 31
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XL 38 miếng (12-18kg)

385.000₫
28 6
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 2 gói bỉm tã quần Huggies Dry (XXL, 15 -25 kg, 56 miếng) + 8 miếng

648.000₫
678.000₫ -4%
25 10
CHỌN MUA

Bỉm tã dán sơ sinh Huggies Dry size S, 56 miếng + 1 gói khăn ướt (4-8kg)

179.000₫
29 16
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XXL 26 miếng..

735.000₫
770.000₫ -4%
58 8
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XXL 26 miếng..

1.120.000₫
1.155.000₫ -3%
16 8
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made L size 44 miếng..

735.000₫
770.000₫ -4%
49 28
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made L size 44 miếng..

1.120.000₫
1.155.000₫ -3%
22 28
CHỌN MUA

Tã dán sơ sinh Huggies Dry (S, 4-8kg, 56 miếng) + 4 miếng

179.000₫
31 32
Tặng 1 gói khăn ướt 64 miếng khi 1 gói tã..
CHỌN MUA

Khăn ướt cao cấp Huggies bơ hạt mỡ 72 Miếng

41.000₫
102 16
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XXL 26 miếng (trên 15kg)

385.000₫
37 8
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made M size 58 miếng (6-11kg)

385.000₫
33 4
Tặng Đồ chơi cầu trượt trẻ em khi mua đơn hàng..
CHỌN MUA

Huggies

Huggies là thương hiệu bỉm tã lâu đời thuộc công ty Kimberly-Clark (K-C) của Hoa Kỳ. Ra đời vào năm 1978, đến nay đã có mặt và nhận được sự tin yêu của các bố mẹ bỉm từ 175 quốc gia trên thế giới. 


 

kc hk

 

Huggies đến Việt Nam vào năm 1997, là thương hiệu chăm sóc và bảo vệ cho sức khỏe của trẻ em, Huggies luôn ưu tiên yếu tố an toàn lên hàng đầu. Các sản phẩm tã cho bé của Huggies luôn được cải tiến và đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu cho hàng chục thế hệ trẻ em trên thế giới. Các ưu điểm độc đáo được người tiêu dùng yêu thích như: lõi thấm hút siêu mỏng vượt trội, dải chống tràn đặc biệt, thiết kế linh hoạt vừa vặn, băng dính tã thông minh, dải sao báo thay tã thông minh,...

 

 

Hiện thực hóa sứ mệnh 

Bỉm tã Huggies với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm mang tới giải pháp đáng tin cậy về vệ sinh và sức khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam. Các dòng sản phẩm tã giấy Huggies luôn được đa dạng hóa, hỗ trợ mẹ chăm sóc bé yêu ở các giai đoạn phát triển khác nhau:

  • Miếng lót sơ sinh dùng cho bé mới sinh cho đến khi bắt đầu vận động nhiều hơn. 
  • Tã dán và tã quần Huggies với thiết kế gần giống quần trẻ sơ sinh có đầy đủ các size từ S đến XXL, phù hợp cho bé có cân nặng từ 4 kg.

 Huggies với nhiều tính năng nổi trội

  • Công nghệ 1.000 phễu siêu thấm
  • Hệ thun 4 tác động 
  • Màng đáy thoát ẩm 100%
  • Dải màu báo hiệu tã đầy 
  • Hộc khóa tràn 3 chiều

 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Huggies lớn nhất trong kênh mẹ và bé tại Việt Nam đến tháng 6/2020"


Các sản phẩm Huggies đang kinh doanh tại Con Cưng

 

Huggies_3moms

Miếng lót

Tã dán 

Tã quần 

Khăn ướt  

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#