Huggies
Huggies
Theo dõi: 10K
Hài lòng:100%
Đánh giá: 5.0 / 5.0
100% chất lượng
Phân phối chính hãng
Đổi trả dễ dàng Giới thiệu thương hiệu Chi tiết thương hiệu

Nhận Voucher

Thông Tin Bổ Ích

Xem tất cả Thông Tin Bổ Ích
 • Phù Hợp
 • Bán chạy
 • Hàng mới
 • Giá Thấp - Cao
 • Giá Cao - Thấp
  Trang 1

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made L size 44 miếng (9-14kg)

Đã bán 100K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XL 38 miếng (12-18kg)

Đã bán 100K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made M size 58 miếng (6-11kg)

Đã bán 50K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã dán Huggies Platinum Nature Made size M 64 miếng (6-11kg)

Đã bán 20K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã dán Huggies Platinum Nature Made size S 82 miếng (4-8kg)

Đã bán 50K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã quần Huggies Platinum Nature Made size XXL 26 miếng (trên 15kg)

Đã bán 50K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Bỉm tã dán Huggies Platinum Nature Made size XL 44 miếng (12-17kg)

Đã bán 10K+
285.000₫ -20.8%

Tặng Sofa/Bộ mền/Ấm đun/Túi xách khi mua 4 gói tã Huggies Platinum (trừ NB60)

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.140.000₫

Tã quần Huggies Thin & Soft (XL, 12-17kg, 62 miếng)

Đã bán 100K+
364.000₫ -20%

Tặng Bảng vẽ/ Nhà banh khi mua 3 gói tã quần L72/XL62/XXL46 Huggies Thin&Soft

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.092.000₫

Tã quần Huggies Thin & Soft (L, 9-14kg, 72 miếng)

Đã bán 50K+
364.000₫ -20%

Tặng Bảng vẽ/ Nhà banh khi mua 3 gói tã quần L72/XL62/XXL46 Huggies Thin&Soft

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.092.000₫

Tã quần Huggies Thin & Soft (XXL, >15kg, 46 miếng)

Đã bán 50K+
364.000₫ -20%

Tặng Bảng vẽ/ Nhà banh khi mua 3 gói tã quần L72/XL62/XXL46 Huggies Thin&Soft

KM đơn hàng, chỉ từ:
1.092.000₫

Tã dán Huggies Thin & Soft (M, 6-11kg, 54 miếng)

Đã bán 20K+
207.200₫ -20%

Tã dán lọt lòng Huggies Skin Perfect (Newborn, dưới 5kg, 70 miếng)

Đã bán 20K+
157.250₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
471.000₫

Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect (S, 4-8kg, 80 miếng)

Đã bán 20K+
254.150₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
762.000₫

Tã dán cực đại Huggies Skin Perfect (M, 6-11kg, 76 miếng)

Đã bán 20K+
254.150₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
762.000₫

Tã dán Huggies Skincare cực đại (M, 6-11kg, 76 miếng)

Đã bán 20K+
254.150₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
762.000₫

Tã dán sơ sinh Huggies (Newborn, dưới 5kg, 70 miếng) + 6 miếng

Đã bán 50K+
157.250₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
471.000₫

Tã dán sơ sinh Huggies Dry (S, 4-8kg, 80 miếng) + 2 miếng

Đã bán 50K+
254.150₫ -15%

Tặng Thau tắm/ Túi đi sinh khi mua 3 gói Tã dán NB70/S80/M76 Huggies

KM đơn hàng, chỉ từ:
762.000₫

Combo 2 Khăn ướt Huggies 80 miếng

Đã bán 50K+
78.000₫ -11.4%

Combo 2 Khăn ướt cao cấp Huggies bơ hạt mỡ 72 Miếng

Đã bán 10K+
78.000₫ -11.4%

Tã quần Huggies Skincare gói cực đại (XL, 12-17kg, 60 miếng)

Đã bán 100K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies Skincare gói cực đại (L, 9-14kg, 68 miếng)

Đã bán 100K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies Skincare gói cực đại (XXL, >15kg, 54 miếng)

Đã bán 100K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies Skincare gói cực đại (M, 6-11kg, 76 miếng)

Đã bán 50K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies SkinPerfect Pants (L, 9-14kg, 60+6 miếng)

Đã bán 2K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies SkinPerfect Pants (XL, 12-17kg, 52+6 miếng)

Đã bán 2K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies SkinPerfect Pants (M, 6-11kg, 70+6 miếng)

Đã bán 1K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã quần Huggies SkinPerfect Pants (XXL, >15kg, 48+6 miếng)

Đã bán 1K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Bỉm tã quần Huggies Dry size M 74 miếng (6-11kg) (Sản phẩm sẽ được giao với bao bì ngẫu nhiên)

Đã bán 100K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Bỉm tã quần Huggies Dry size XL 62 miếng (12-17kg) (Sản phẩm sẽ được giao với bao bì ngẫu nhiên)

Đã bán 200K+
319.000₫ -10.1%

Tặng Ghế ăn dặm/Nhà banh khi mua 3 gói tã quần cực đại Huggies Skincare/ Huggies Skin Perfect M/L/XL/XXL

KM đơn hàng, chỉ từ:
957.000₫

Tã dán Huggies Skincare cực đại (L, 9 - 14kg, 68 miếng)

Đã bán 10K+
269.000₫ -10%

Tã quần Huggies Thin & Soft (XXL, >15kg, 28 miếng)

Đã bán 50K+
251.100₫ -10%

Miếng lót lọt lòng Huggies Skin Perfect (Newborn 1, dưới 5kg, 108 miếng)

Đã bán 5K+
130.500₫ -10%

Miếng lót Huggies (Newborn 1, dưới 5kg, 108 miếng)

Đã bán 20K+
130.500₫ -10%

Khăn ướt Huggies 80 miếng

Đã bán 100K+
44.000₫

Khăn ướt cao cấp Huggies bơ hạt mỡ 72 Miếng

Đã bán 200K+
44.000₫

Tã dán sơ sinh Huggies Skin Perfect (S, 4-8kg, 54 miếng)

Đã bán 2K+
195.000₫
 • Phù Hợp
 • Bán chạy
 • Hàng mới
 • Giá Thấp - Cao
 • Giá Cao - Thấp
  Trang 1
#
#
Hiện chưa có kết quả phù hợp với tiêu chí của ba mẹ đã chọn.

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
Thêm Thông Tin Bé Yêu
Vui lòng nhập vào các thông tin bên dưới
Hủy bỏ
Thêm bé