DANH MỤC SẢN PHẨM
Mở app nhận quà left 4506
Mở app nhận quà right 4508

Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

450.000₫
120 38
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

450.000₫
120 38
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

450.000₫
120 38
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

450.000₫
164 42
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

450.000₫
164 42
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

450.000₫
164 42
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
75 6
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.329.000₫
Tiết kiệm 21.000đ
34 2
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.329.000₫
Tiết kiệm 21.000đ
34 2
CHỌN MUA

Combo 3 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.329.000₫
Tiết kiệm 21.000đ
34 2
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.749.000₫
Tiết kiệm 51.000đ
57 10
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.749.000₫
Tiết kiệm 51.000đ
57 10
CHỌN MUA

Combo 4 gói Bỉm tã quần Whito size L 44 miếng (9-14kg)

1.749.000₫
Tiết kiệm 51.000đ
57 10
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Combo 2 gói Bỉm tã quần Whito size XL 38 miếng (12-17kg)

889.000₫
Tiết kiệm 11.000đ
20
Tặng thú bông khi mua 1 gói Tã Whito (Chỉ áp..
CHỌN MUA

Whito

Whito là thương hiệu tã mới nhất thuộc Tập đoàn Oji Nepia – Một trong những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong ngành công nghiệp giấy Nhật Bản. Oji Nepia được thành lập từ 1873 và nhanh chóng trở thành một trong những nhà sản xuất lớn nhất, có tầm ảnh hưởng nhất không chỉ tại Nhật Bản trên toàn thế giới. Đến nay, Oji Nepia vẫn giữ vị trí tiên phong trong ngành công nghiệp giấy và được xếp hạng thứ 4 trong Top 100 Tập đoàn công nghiệp giấy trên toàn thế giới.

 

Với mong muốn được đồng hành cùng bé, Oji sản xuất tã Whito siêu mềm mại giúp bé yêu thoải mái vận động, vui chơi đồng thời thấm hút cực tốt và thoáng khí. 

 

Whito siêu cao cấp với nhiều tính năng vượt trội

  • Siêu mềm mại, bảo vệ làn da nhạy cảm của bé, giảm tình trạng hăm và đỏ rát
  • Công nghệ chần bông tã độc đáo với các rãnh tã đan chéo
  • Tã dán có thiết kế đai co giãn, ôm sát cả phần lưng, tăng khả năng chống tràn
  • Tã quần có công nghệ thông gió với 3 làn đai ống khí giữ cho khu vực quanh bụng và rốn được thoáng khí và tăng độ mềm mại

ta whito

 

"Con Cưng là chuỗi mẹ và bé có doanh số tã Whito lớn nhất tại Việt Nam"

 

Các sản phẩm Whito đang kinh doanh tại Con Cưng

Xem thêm
Thu gọn

Thêm vào giỏ hàng thành công

x 1 = 115.000₫
XEM GIỎ HÀNG & HOÀN TẤT Chọn thêm sản phẩm khác
#