Quy định mua Deal và sử dụng Phiếu quà tặng/ Mã giảm giá
06:23PM - Thứ Tư | 10-06-2020

- Deal Online không được áp dụng đồng thời với bất kỳ Chương trình khuyến mại & Tích lũy khác, bao gồm cả tích lũy cho Thành viên Vàng và Thành viên Kim Cương

- Phiếu quà tặng áp dụng để mua tất cả sản phẩm có thể dùng để mua Deal Online

- Với Phiếu quà tặng/ Mã giảm giá chỉ áp dụng cho 1 số nhóm sản phẩm, sẽ không được áp dụng khi mua deal (Ví dụ: Phiếu quà tặng/ Mã giảm giá 50.000đ khi mua Tã Nhật Genki, sẽ không được áp dụng mua Deal Online, ngay cả khi deal online đó bán sản phẩm Genki)

Hỏi Đáp