Campaign Tháng 02.2022 - TOP BANNER 10656

Combo 2 Thực phẩm dinh dưỡng y học Kid Essentials Australia 850g hương vani (1-10 tuổi) mẫu mới

1.125.000₫ 1.250.000₫ -10%

Sữa Meiji Growing up Formula 800g (12-36 tháng)

475.000₫

Thực phẩm dinh dưỡng y học Abbott Pediasure hương Vani 1,6kg (1-10 tuổi)

1.089.000₫

Sữa Aptamil số 2 900g (1-2 tuổi)

604.000₫

Thực phẩm dinh dưỡng y học Abbott Pediasure 850g hương vani (1-10 tuổi)

655.000₫

Sữa Enfagrow A+ số 3 1700g (1-3 tuổi) 2Flex

885.000₫

Sữa Morinaga số 2 850g (Chilmil, 6-36 tháng)

475.000₫

Thực phẩm dinh dưỡng y học Kid Essentials Australia 850g hương vani (1-10 tuổi) mẫu mới

625.000₫

Sữa Similac 5G số 3 900g (1-2 tuổi)

515.000₫

Sữa Enfagrow A+ số 3 830g (1-3 tuổi) 2Flex

479.000₫

Sữa Glico Icreo số 1 820g - Combo 2 lon (9-36 tháng)

955.000₫

Sữa NAN INFINIPRO A2 800g số 2 (1-2 tuổi)

675.000₫

Sữa Abbott Grow 3 900g (1-2 tuổi)

315.000₫

Sữa Enfagrow Premium Toddler Nutritional 680g (trên 1 tuổi)

595.000₫

Sữa Vinamilk Yoko Gold 2 850g (1-2 tuổi)

419.000₫

Sữa Glico Icreo số 1 820g (9-36 tháng)

469.000₫