Campaign Tháng 02.2022 - TOP BANNER 10656

Combo 2 lon Thực phẩm bổ sung Aptakid số 3 900g (trên 2 tuổi)

1.087.200₫ 1.208.000₫ -10%

Combo 3 lon sữa GrowPLUS+ Đỏ 900g (từ 1 tuổi)

1.047.000₫

Combo 6 Sữa GrowPLUS+ Đỏ 900g (từ 1 tuổi)

2.094.000₫

Combo 2 Sữa Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non 850g (1+ tuổi)

998.000₫

Combo 4 Sữa Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non 850g (1+ tuổi)

1.996.000₫

Combo 2 Sữa COLOSBABY GOLD 2 800G

998.000₫

Sữa non Ildong số 1 90g (0-1 tuổi)

380.000₫

Tặng phiếu mua hàng Vitamin và sức khỏe 30.000đ hoặc nước tắm thảo dược khi mua đơn hàng Vitamin và sức khỏe từ 500.000đ

500.000₫

Combo 2 Sữa GrowPLUS Trắng, 2 tuổi, 850G

878.000₫

Combo 4 Sữa GrowPLUS+ Trắng 850g (từ 2 tuổi)

1.756.000₫

Sữa Blackmores Số 3 900g (từ 1 tuổi)

539.000₫

Sữa GrowPLUS+ Đỏ 900g (từ 1 tuổi)

349.000₫

Sữa Hikid vị Vani 600g (1-9 tuổi)

555.000₫

Sữa Blackmores Số 2 900g (6-12 tháng tuổi)

539.000₫

Sữa Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non 850g (1+ tuổi)

499.000₫