Campaign Tháng 02.2022 - TOP BANNER 10656

Sữa Friso Gold số 4 1400g (2-6 tuổi)

695.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Friso Gold số 4 850g (2 - 6 tuổi)

449.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Friso Prestige® 3 700g (2-6 tuổi)

889.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Friso Gold Pro số 4 800g (trên 3 tuổi)

555.000₫

Tặng 1 Xe đạp/ Bàn học trẻ em/ Vali khi mua đơn hàng Friso cho bé từ 2.000.000 đồng

2.000.000₫

Sữa Aptamil số 2 900g (1-2 tuổi)

604.000₫

Sữa Aptamil số 1 900g (0-12 tháng)

667.000₫

Sữa NAN SUPREME PRO số 2 800g (6-24 tháng)

535.000₫

Sữa Nan Optipro 2 900g, HMO (6-12 tháng)

459.000₫

Sữa Aptakid số 3 900g (trên 2 tuổi)

604.000₫

Sữa Nan Optipro 3 900g, HMO (1-2 tuổi)

415.000₫

Sữa Nan Optipro 3 1.6kg, HMO (1-2 tuổi)

675.000₫

Sữa Nan Optipro 4 1.6kg, HMO (2-6 tuổi)

649.000₫

Sữa Frisolac Gold Pro số 3, 800g (1-3 tuổi)

569.000₫