100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%
100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%
Đơn 800K bất kỳ = 1 lượt 100% hoàn tiền 800K, 80K, 8K,...Được áp dụng luỹ tiến (800K = 1 lượt hoàn, 1.6 triệu = 2 lượt hoàn,…)
* Phương thức hoàn tiền: Hoàn trực tiếp trên đơn tại cửa hàng và tặng voucher hoàn tiền đối với đơn online
Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho Sữa dưới 2 tuổi
Tham khảo chi tiết thể lệ chương trình tại đây
100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%
100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%
100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%
100% Hoàn Tiền Đến 800K - Tã Sữa Giảm Đến 30%